Archive

Careless Nature

Top: The Ellstorp Lot 2017

Hon stannade upp när hon upptäckte hur många fjärilar blommorna drog till sig.
She paused when she discovered how many butterflies the flowers attracted.

En svärm små flugor följde efter henne så hon var tvungen att öka takten.
A swarm of little flies followed her, so she had to increase her pace.

Några brända böcker fick honom till att spekulera över vad som hade hänt där.
Some burnt books made him wonder what might have happened there.

Bottom: The Ellstorp Lot 2022

Framför henne stannade kaninen, för att sedan rusa iväg.
The rabbit stopped in front of her, then raced away.

Träden var inpackade som reliker värda att bevaras.
The trees were wrapped up like precious relics to be protected.

Hen hade gjort ett hål för att få tillgång till området.
They had made a hole to gain access to the area.